SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA

Zawsze!


plonaautobusy


FiWaGuard jest to autonomiczny system gaśniczy charakteryzujący się wysoką skutecznością w wykrywaniu i gaszeniu pożarów. Wykorzystywany w wielu dziedzinach i branżach, wszędzie tam, gdzie ogień jest niepożądany i w razie jego zaistnienia spowodowałby znaczne straty. Najczęściej montowany w autobusach spalinowych, elektrycznych, hybrydowych i maszynach stale pracujących w ekstremalnych warunkach, lecz nie tylko, bo i także w obiektach stacjonarnych jakimi są serwerownie, rozdzielnie elektryczne, generatory, wiatraki. Na całym świecie porusza się kilkadziesiąt tysięcy pojazdów wyposażonych w nasz system gaszenia.